Posodobljeno: 03. avgust 2021

V nadaljevanju se uporabljajo naslednji izrazi:

 • Portal: spletno mesto “izberi.edogodek.si”, dostopno na https://izberi.edogodek.si/
 • Upravitelj spletnega mesta: Edubiz, Marija Maruša Jovanović s.p.
 • eDogodek/ eDogodki: objava spletnega izobraževalnega dogodka – spletnega tečaja, eDelavnice/ ePredvanja v živo, vodenega spletnega usposabljanja (online program – individualno ali skupinsko)
 • Ponudnik: vsakdo, ki na spletnem mestu izberi.eDogodek.si ponuja svoje spletne izobraževalne dogodke (kot ponudnik se mora uporabnik registrirati na portalu)
 • Gost: vsak obiskovalec spletnega mesta izberi.eDogodek.si (gost ne potrebuje registracije na portalu)

Kaj je portal izberi.eDogodek.si?

 • Portal je prostor, ki povezuje ponudnike eDogodkov in goste, ki si lahko v katalogu ponudbe eDogodkov najdejo eDogodek, ki jih zanima.
 • Portal omogoča ponudnikom promocijo/ objavo njihovih spletnih izobraževalnih dogodkov.
 • Upravitelj portala je v vlogi posrednika med ponudniki in gosti portala in ni odgovoren za odnos med ponudnikom in gostom, ko se slednji prijavi na eDogodek, objavljen na portalu izberi.eDogodek.si.
 • Upravitelj portala NI odgovoren za kvaliteto oglaševanih eDogodkov.

Obveznosti upravitelja portala

 • Upravitelj portala ponudnikom zagotavlja spletni prostor za vnos njihovih eDogodkov ter suport pri vnosu.
 • Upravitelj vsak nov vnos eDogodka pregleda in ga bodisi odobri ali pozove ponudnika k dopolnitvi.
 • Upravitelj skrbi za varnost portala.
 • Upravitelj pregleduje vnose eDogodkov in opise ponudnikov in jih pozove k doponitvam, če je potrebno.
 • Upravitelj portala si pridružuje pravico do zavrnitve objav eDogodkov, ki niso v skladu s politiko portala (neprimerne vsebine, nepopolno izpolnjeni opisi eDogodkov in podobno).

Izključitev odgovornosti upravitelja

 • Upravitelj portala NE preverja kvalitete eDogodkov in ne odgovarja za vsebino, ki jo ponudniki ponujajo.
 • Upravitelj ne prevzema odgovornosti za slikovne materiale, ki jih naložijo ponudniki.
 • Upravitelj ne prevzema odgovornosti za vsebino, ki jo objavijo ponudniki.

Uporaba portala za ponudnike

 • Dovoljeno je objavljati samo lastne eDogodke – take, ki jih izvaja ponudnik sam ali ki jih ponudnik organizira v sodelovanju z izvajalcem. Ni dovoljeno objavljati programov po principu “affiliate” ponudbe.
 • Dovoljeno je objavljati le eDogodke, ki se v celoti odvijajo v slovenskem jeziku. Če gre za eDogodek v tujem jeziku z neposrednim prevodom, je to treba navesti v opisu eDogodka.
 • Dovoljene so objave eDogodkov, ki se jih da uvrstiti v eno izmed naslednjih kategorij: https://izberi.edogodek.si/kategorije-edogodkov
 • V kolikor menite, da za vaš eDogodek ne obstaja primerna kategorija in da bi bil vsebinsko eDogodek primeren za portal, kontaktirajte na info@eDogodek.si ali marusa@eDogodek.si
 • Vsak ponudnik je odgovoren za svojo vsebino in za odnos s strankami/ udeleženci (gosti portala).
 • Vsak ponudnik je lahko registriran na portalu le enkrat – v kolikor se pojavlja kot so-izvajalec pri eDogodku drugega ponudnika, se ga samo vpiše kot dodatnega ponudnika pri vnosu eDogodka.
 • Osnova za vnos eDogodkov je potrditev naročniškega paketa (ki je lahko tudi brezplačen). Naročniški paket predstavlja osnovo – koliko eDogodkov v posameznem obdobju je na voljo posameznemu ponudniku. V posameznem obdobju se lahko koristi le en (1) brezplačen paket. Pregled paketov je na voljo v Moj račun: https://izberi.edogodek.si/moj-racun
 • Upravitelj si pridružuje pravico do popolnega izbrisa ponudnika in njegovih vpisanih eDogodkov, v primeru če ugotovi, da je  ponudnik kršil pogoje uporabe. Ponudnik v tem primeru NI upravičen do vračila že vplačanega zneska.
 • Ponudnik mora biti pravna oseba. Njegovi podatki morajo biti navedeni ob opisu eDogodkov (v rubriki Ponudnik). Če teh podatkov ni, objava ni mogoča.

Obveznosti ponudnikov glede objav na portalu:

 • pri opisu eDogodka je obvezna navedba imena in priimka izvajalca (ali izvajalcev) programa
 • pri opisu Ponudnika je obvezna navedba podjetja/organizacije
 • pri opisu eDogodka je obvezna navedba spletne strani za več informacij ali prijavo – spletna stran mora voditi na spletno stran, kjer je jasno razvidno, da gre za istega ponudnika, kot je naveden na portalu izberi.eDogodek.si
 • ponudnik je v objavah dolžan objavljati fotografije in druge vizualne materiale v skladu s spoštovanjem avtorskih pravic
 • eDogodek je na portalu viden do dneva, ki je zaznačen kot datum konca eDogodka. Po preteku tega datuma je eDogodek sicer 30 dni še viden med zadetki iskanja na portalu, vendar pa ni dostopna njegova vsebina/opis.
 • Tudi če ponudnik nima objavljenega nobenega eDogodka, je na portalu še vedno viden kot ponudnik. Za izbris je potrebno kontaktirati info@eDogodek.si (glej tudi Pravilnik o zasebnosti).

Ponavljajoče kršitve oz. kršitve, ki jih ponudnik na poziv upravitelja portala ne odpravi v predpisanem roku, bojo sankcionirane z izbrisom ponudnika in njegovih eDogodkov iz spletnega mesta – brez povračila že vplačanega zneska za tekoče obdobje.

Pravila glede objave eDogodkov

 • Kot datum pričetka objave se šteje datum naročila naročniškega paketa – takrat začne teči čas trajanja paketa.
 • eDogodek je viden do datuma poteka posameznega naročniškega paketa.
 • 7 dni pred potekom paketa ponudnik dobi obvestilo o izteku naročniškega paketa.
 • Naročniški paketi NISO avtomatično podaljšani.
 • Za morebitne plačljive objave: objave eDogodkov grejo v pregled šele, ko je prejeto plačilo. S tem lahko pride do zamika več dni od oddaje objave do dejanske objave na portalu. Za hitrejši pregled objave, predlagamo, da takoj ko plačate, potrdilo o plačilu pošljete na info@edogodek.si ali pa naročilo naročniškega paketa opravite v naprej – nekaj dni prej, preden nameravate oddati objavo.

Uporaba portala za goste

 • Gostje portala lahko pregledujejo vsebine ter jih prosto delijo dalje na svojih socialnih omrežjih.
 • Gostje se na eDogodke posameznega ponudnika prijavljajo na spletni strani, ki jo ponudnik vpiše pri posameznem eDogodku.
 • Gostje se ob prijavi na eDogodek posameznega ponudnika zavezujejo spoštovati pogoje uporabe in pravila, ki jih določi ponudnik za svoj eDogodek.
 • Gostje lahko neprimeren eDogodek ali vsebino na portalu prijavijo upravitelju na info@eDogodek.si

EduBiz, Marija Maruša Jovanović s.p., Groharjeva ulica 6, Kamnik

Kontakt: marusa@eDogodek.si

Pogoje uporabe si lahko v pdf obliki prenesete na tem naslovu: https://izberi.edogodek.si/wp-content/uploads/2022/01/Izberi_eDogodek_si-PogojiPoslovanja-2021-08-03-2.pdf 

 

Povežimo se
izberi.eDogodek.si