Posodobljeno: 17. julij 2021

V nadaljevanju se uporabljajo naslednji izrazi:

 • Portal: spletno mesto “izberi.edogodek.si”, dostopno na https://izberi.edogodek.si/
 • Upravitelj spletnega mesta: Edubiz, Marija Maruša Jovanović s.p.
 • eDogodek/ eDogodki: objava spletnega izobraževalnega dogodka – spletnega tečaja, eDelavnice/ ePredvanja v živo, vodenega spletnega usposabljanja (online program – individualno ali skupinsko)
 • Ponudnik: vsakdo, ki na spletnem mestu izberi.eDogodek.si ponuja svoje spletne izobraževalne dogodke (kot ponudnik se mora uporabnik registrirati na portalu)
 • Gost: vsak obiskovalec spletnega mesta izberi.eDogodek.si (gost ne potrebuje registracije na portalu)

Kaj je portal izberi.eDogodek.si?

 • Portal je prostor, ki povezuje ponudnike eDogodkov in goste, ki si lahko v katalogu ponudbe eDogodkov najdejo eDogodek, ki jih zanima.
 • Portal omogoča ponudnikom promocijo/ objavo njihovih spletnih izobraževalnih dogodkov.
 • Upravitelj portala je v vlogi posrednika med ponudniki in gosti portala in ni odgovoren za odnos med ponudnikom in gostom, ko se slednji prijavi na eDogodek, objavljen na portalu izberi.eDogodek.si.
 • Upravitelj portala NI odgovoren za kvaliteto oglaševanih eDogodkov.

Obveznosti upravitelja portala

 • Upravitelj portala ponudnikom zagotavlja spletni prostor za vnos njihovih eDogodkov ter suport pri vnosu.
 • Upravitelj vsak nov vnos eDogodka pregleda in ga bodisi odobri ali pozove ponudnika k dopolnitvi.
 • Upravitelj skrbi za varnost portala.
 • Upravitelj pregleduje vnose eDogodkov in opise ponudnikov in jih pozove k doponitvam, če je potrebno.
 • Upravitelj portala si pridružuje pravico do zavrnitve objav eDogodkov, ki niso v skladu s politiko portala (neprimerne vsebine, nepopolno izpolnjeni opisi eDogodkov in podobno).

Izključitev odgovornosti upravitelja

 • Upravitelj portala NE preverja kvalitete eDogodkov in ne odgovarja za vsebino, ki jo ponudniki ponujajo.
 • Upravitelj ne prevzema odgovornosti za slikovne materiale, ki jih naložijo ponudniki.
 • Upravitelj ne prevzema odgovornosti za vsebino, ki jo objavijo ponudniki.

Uporaba portala za ponudnike

 • Dovoljeno je objavljati samo lastne eDogodke – take, ki jih izvaja ponudnik sam ali ki jih ponudnik organizira v sodelovanju z izvajalcem. Ni dovoljeno objavljati programov po principu “affiliate” ponudbe.
 • Dovoljeno je objavljati le eDogodke, ki se v celoti odvijajo v slovenskem jeziku. Če gre za eDogodek v tujem jeziku z neposrednim prevodom, je to treba navesti v opisu eDogodka.
 • Dovoljene so objave eDogodkov, ki se jih da uvrstiti v eno izmed naslednjih kategorij: https://izberi.edogodek.si/kategorije-edogodkov
 • V kolikor menite, da za vaš eDogodek ne obstaja primerna kategorija in da bi bil vsebinsko eDogodek primeren za portal, kontaktirajte na info@eDogodek.si ali marusa@eDogodek.si
 • Vsak ponudnik je odgovoren za svojo vsebino in za odnos s strankami/ udeleženci (gosti portala).
 • Vsak ponudnik je lahko registriran na portalu le enkrat – v kolikor se pojavlja kot so-izvajalec pri eDogodku drugega ponudnika, se ga samo vpiše kot dodatnega ponudnika pri vnosu eDogodka.
 • Osnova za vnos eDogodkov je potrditev naročniškega paketa (ki je lahko tudi brezplačen). Naročniški paket predstavlja osnovo – koliko eDogodkov v posameznem obdobju je na voljo posameznemu ponudniku. V posameznem obdobju se lahko koristi le en (1) brezplačen paket. Pregled paketov je na voljo v Moj račun: https://izberi.edogodek.si/moj-racun
 • Upravitelj si pridružuje pravico do popolnega izbrisa ponudnika in njegovih vpisanih eDogodkov, v primeru če ugotovi, da je  ponudnik kršil pogoje uporabe. Ponudnik v tem primeru NI upravičen do vračila že vplačanega zneska.
 • Ponudnik mora biti pravna oseba. Njegovi podatki morajo biti navedeni ob opisu eDogodkov (v rubriki Ponudnik). Če teh podatkov ni, objava ni mogoča.

Obveznosti ponudnikov glede objav na portalu:

 • pri opisu eDogodka je obvezna navedba imena in priimka izvajalca (ali izvajalcev) programa
 • pri opisu Ponudnika je obvezna navedba podjetja/organizacije
 • pri opisu eDogodka je obvezna navedba spletne strani za več informacij ali prijavo – spletna stran mora voditi na spletno stran, kjer je jasno razvidno, da gre za istega ponudnika, kot je naveden na portalu izberi.eDogodek.si
 • ponudnik je v objavah dolžan objavljati fotografije in druge vizualne materiale v skladu s spoštovanjem avtorskih pravic

Ponavljajoče kršitve oz. kršitve, ki jih ponudnik na poziv upravitelja portala ne odpravi v predpisanem roku, bojo sankcionirane z izbrisom ponudnika in njegovih eDogodkov iz spletnega mesta – brez povračila že vplačanega zneska za tekoče obdobje.

Pravila glede objave eDogodkov

 • Kot datum pričetka objave se šteje datum naročila naročniškega paketa – takrat začne teči čas trajanja paketa.
 • eDogodek je viden do datuma poteka posameznega naročniškega paketa.
 • 7 dni pred potekom paketa ponudnik dobi obvestilo o izteku naročniškega paketa.
 • Naročniški paketi NISO avtomatično podaljšani.
 • Za morebitne plačljive objave: objave eDogodkov grejo v pregled šele, ko je prejeto plačilo. S tem lahko pride do zamika več dni od oddaje objave do dejanske objave na portalu. Za hitrejši pregled objave, predlagamo, da takoj ko plačate, potrdilo o plačilu pošljete na info@edogodek.si ali pa naročilo naročniškega paketa opravite v naprej – nekaj dni prej, preden nameravate oddati objavo.

Uporaba portala za goste

 • Gostje portala lahko pregledujejo vsebine ter jih prosto delijo dalje na svojih socialnih omrežjih.
 • Gostje se na eDogodke posameznega ponudnika prijavljajo na spletni strani, ki jo ponudnik vpiše pri posameznem eDogodku.
 • Gostje se ob prijavi na eDogodek posameznega ponudnika zavezujejo spoštovati pogoje uporabe in pravila, ki jih določi ponudnik za svoj eDogodek.
 • Gostje lahko neprimeren eDogodek ali vsebino na portalu prijavijo upravitelju na info@eDogodek.si

EduBiz, Marija Maruša Jovanović s.p., Groharjeva ulica 6, Kamnik

Kontakt: marusa@eDogodek.si

Pogoje uporabe si lahko v pdf obliki prenesete na tem naslovu:

Povežimo se
izberi.eDogodek.si